Kategorie

Zobacz opinie o nasAdres i godziny otwarcia

Odbiór osobisty:

Żurawia 32/34 lokal 506
Warszawa


Godziny otwarcia:
Pon.- Pt.  10:00 - 18:00
Sobota - 14:30 - 17.00

Telefon:   515-090-089
                607-330-389
                 

Regulamin

Regulamin sklepu


1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

  • Oferujemy oryginalne perfumy i kosmetyki , za co odpowiadamy prawnie. Nie oferujemy tzw. perfum „nalewanych”
  • Naszym atutem jest błyskawiczna dostawa . Zamówienie jest realizowane w ciągu 1-5 dni roboczych. Ponad 90% przesyłek dociera do naszych Klientów już po 1 - 2 dniach! W ofercie pokazujemy tylko dostępny towar, wysyłamy - tylko priorytetowo.
  • Gwarantujemy, że produkty z oferty są oryginalne, fabrycznie nowe, nieużywane i znajdują się w oryginalnym opakowaniu.
  • Część producentów nie zabezpiecza kartonów folią/celofanem. Dotyczy to zestawów kosmetyków, miniatur, jak również niektórych linii popularnych wód (HUGO BOSS, JOOP!, Laura Biagiotti, Lacoste, Givenchy i innych). Część dezodorantów i sztyftów również jest rozprowadzana bez folii. Odpowiemy na Państwa pytania, jeśli chcą Państwo wiedzieć czy zakupiony produkt będzie posiadał folię zabezpieczającą.
  • Jeśli zdarzyłoby się, że opakowanie kupowanego przez Państwa produktu posiadałoby uszkodzenia (nagniecenie kartonu, wgniecenie w blaszanym dezodorancie, itp.), a nie posiadamy innego produktu na zastępstwo, skontaktujemy się z Państwem, aby ustalić czy decydują się Państwo na zakup produktu z uszkodzonym opakowaniem.

2. Zamówienia są przyjmowane przez strony kosmetykiperfumy.pl , za pomocą poczty elektronicznej oraza.sklep@gmail.com , telefonicznie  515 09 00 89 , 607 330 389.

3. Warunkiem zrealizowania zamówienia złożonego przez Klienta telefonicznie, za pomocą e-maila lub dokonanie zakupu w sklepie internetowym jest podanie poprawnych danych oraz złożenie dokładnego i czytelnego zamówienia.

4. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, kiedy:
• nie zostaną podane wszystkie dane nieodzowne do realizacji zamówienia
• dane zamawiającego będą nieprawidłowe (dotyczy to również numeru telefonu)
• Klient nie dokona poprawnej weryfikacji zamówienia
• zamówienie nie zawiera wszystkich parametrów niezbędnych do realizacji zamówienia. .
• z przyczyn niezależnych od nas: błąd informatyczny systemu, ingerencja osób trzecich, nielegalne włamania na stronę, awaria systemu, utrata danych.

5. Ceny wszystkich produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

6. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży w sytuacji, kiedy nie są dostępne na rynku.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

8. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
a) przy odbiorze: należność pobiera listonosz lub kurier
b) kartą kredytową: należność pobierana jest w chwili wystawienia rachunku
c) przelewem bankowym na konto sklepu.

10. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 - 18.00. Odpowiedzi na korespondencję e-mail oraz na pytania odnośnie produktów udzielane są w godzinach pracy. Zamówienia składane w soboty po godzinie 12.00, niedzielę oraz święta są realizowane od następnego dnia roboczego.

11. Produkty w naszym sklepie są oryginalne i pełnowartościowe.

12. Dokładamy wszelkich starań, aby zamówione towary dotarły do Klienta w idealnym stanie.

13. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane:
W przypadku przesyłek pocztowych: tylko na podstawie spisanego protokołu reklamacyjnego z lokalną placówką Poczty Polskiej. Produkt należy do nas odesłać z otrzymanym dokumentem sprzedaży i uzasadnieniem reklamacji. Nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.
Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres:
00-511 Warszawa, ul. Żurawia 32/34, lokal 506.
W przypadku przesyłek kurierskich: na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w momencie odbioru towaru w obecności doręczyciela. Przy odbiorze przesyłki należy sprawdzić stan opakowania. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności doręczyciela sporządzić protokół szkody.

14. Jeśli towar nie był używany, w żaden sposób zniszczony lub wykorzystany, jak również nie został pozbawiony fabrycznego opakowania, opakowanie nie zostało w żaden sposób naruszone (jeśli pudełko było w folii ochronnej to jej stan powinien być nienaruszony), Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271). Produkt zabezpieczony przed zniszczeniem należy odesłać pocztą na nasz adres, wraz z otrzymanym dowodem sprzedaży i numerem własnego konta bankowego. Gwarantujemy zwrot wartości produktu. Pieniądze odeślemy przelewem lub przekazem pocztowym. Nie zwracamy natomiast kosztów odesłania do nas towaru (koszt ten ponosi Klient). Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

15. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z niewłaściwie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru.

16.ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 Sprzedający w zakresie właściwości towaru nie ponosi odpowiedzialności z tytułu :

a) utraty właściwości lub pogorszenia jakości towaru w wyniku niewłaściwościwego używania lub przechowywania przez Kupującego w niewłaściwych warunkach

b) różnic we właściwośiach towaru nowego i uzywanego ( częściowo zużytego )

c) różnych efektów stosowania towaru przez różne osoby, w szczególności różnic obejmujących-  wrażenia, zapach, trwałość, skutki stosowania kosmetyków, perfum, środków higieny osobistej, środków spożywczych u różnych osób

d) skutków użycia produktu niezgonie z przeznaczeniem lub instrukcją 

REKLAMACJE

Reklamacje należy składać pisemnie. Treść reklamacji powinna zawierać - nazwę produktu, numer zamówienia, numer dokumentu sprzedaży, dokładny opis stwierdzonej wady, numer rachunku bankowego i dokładny adres Kupującego

Do zgłoszenia reklamacji należy dołaczyć dowód zakupu ( oryginał paragonu fiskalnego lub kserokopię faktury). Sprzedający nie będzie rozpatrywac reklamacji złożonych bez dokumentu zakupu.

Wadliwy produkt należy odesłać wraz z opakowaniem zewnętrznym, pismem reklamacyjnym i dowodem zakupu na adres korespondencyjny Sprzedającego.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie14 dni od otrzymania reklamowanego towaru wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Po otrzymaniu wadliwego towaru, Sprzedający dokonuje jego wstępnych oględzin. Sprzedający ma prawo kontaktować się z Kupującym w celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, albo gdy konieczne jest odesłanie towaru do producenta ( importera) , czas rozpatrywania reklamacji ulega wydłuzeniu o czas wykonania badania, ekspertyzy lub uzyskania decyzji producenta (importera).

W przypadku uznania reklamacji, Kupujący otrzyma równowartość ceny zakupionego produktu lub produkt wolny od wad. Zwrot pieniedzy nastepuje na rachunek Kuupującego w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedający wystawił fakturę, to zwrot nastapi w ciagu 14 dni po otrzymaniu od Kupującego podpisanego egzemplarza faktury korygującej.

W przypadku nie uznania reklamacji Sprzedający informuje Kupującego pisemnie podając uzasadnienie nie uznania reklamacji. Sprzedajacy odsyła produkt na adres Kupującego podany w zgłoszeniu reklamacji.

W przypadku gdy reklamacja okaże sie bezpodstawna, Klient może zostać obciążony kosztami w wysokości 16 zł za paczkę z tytułu odesłania towaru do Klienta oraz kosztami wykonanych badań i ekspertyz. Sprzedający może żądać zapłaty w/w kosztów przed odesłaniem towaru do Klienta.

17. Dane osobowe przekazywane nam przez Państwa są przetwarzane przez firmę Oraza z siedzibą na ulicy 00-511 Warszawa, Żurawia 32/34 lok.506. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysyłania zamówienia oraz (jeśli klient wyrazi na to zgodę), w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep kosmetykiperfumy.pl .
Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania – na stronach kosmetykiperfumy.pl , Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać.
Powierzone nam przez Państwa dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
• Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
• Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawiedokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

18. Złożenie zamówienia oznacza akceptację warunków podanych w regulaminie sklepu kosmetykiperfumy.pl .

19.Uwaga !! Niektórzy producenci nie zabezpieczają fabrycznie kartonów folią/celofanem. Dotyczy to zestawów kosmetyków, miniatur, jak również niektórych linii popularnych wód. Część dezodorantów i sztyftów również jest rozprowadzana bez folii. Jeśli chcą Państwo wiedzieć czy zakupiony produkt będzie posiadał folię zabezpieczającą, to prosimy o kontakt z nami przed zakupem.

20. Klient ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 10 dni bez podania przyczyny. Zwrot zostanie przyjęty tylko w przypadku, gdy produkt nie był używany i na opakowaniu nie ma śladów otwierania czy innych uszkodzeń. Jeśli pudełko było w folii to jej stan powinien być nienaruszony. Produkt zabezpieczony przed zniszczeniem należy odesłać na nasz adres, wraz z otrzymanym paragonem lub fakturą VAT. Pieniądze odeślemy przelewem lub przekazem pocztowym. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

21. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail do Grupy Allegro Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz na przetwarzanie danych przez sklep "Oraza.pl" oraz Grupę Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych - w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Oraza.pl,oraz potwierdzenia objęcia transakcji Programem Ochrony Kupujących    ( zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.)

22. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002r. o ochronie praw konsumentów , Klient ma prawo zrezygnować z towaru zakupionego w naszym sklepie w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie był używany, jest nieuszkodzony i ma orginalne opakowanie. Gwarantujemy zwrot wartości produktu, jednak koszty dostawy i odesłania towaru POKRYWA KUPUJĄCY.

Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących sprzedaży wysyłkowej,w tym w szczególności-
Ustawy
zdnia 23 kwietnia 1964roku Kodeks cywilny(Dz.U.Nr16,poz.93zpóźn.zm)
Ustawy
z dnia 2marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny(Dz.Nr.22,poz.271,zpóźn.zm)
Ustawy
zdnia 16lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów(Dz.U.zdnia21marca2007r.)
Ustawy
z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U.zdnia5września2002r.)
Ustawy
z dnia 23 sierpnia 2007r.o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym(Dz.U.zdnia20września2007r.)

W razie ewentualnych sporów Sądem właściwym dla rozstrzygania spraw mogących wyniknąć między stronami jest sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla dokonanej transakcji sprzedaży.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

 


Życzymy udanych zakupów!!!